Grėsmių vertinimai:

Bendras VSD ir AOTD 2018 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Bendras VSD ir AOTD 2017 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Bendras VSD ir AOTD 2016 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Bendras VSD ir AOTD 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Valstybės saugumo departamento 2014 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

Valstybės saugumo departamento 2013 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas