Bendras VSD ir AOTD 2016 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas

 

National security threat assessment 2016