Grėsmes Lietuvos nacionaliniam, energetiniam, ekonominiam, socialiniam ir informaciniam saugumui lemia mūsų šalies geografinė ir geopolitinė padėtis – regiono kaimynių šalių noras kontroliuoti ar daryti įtaką mūsų valstybės priimamiems sprendimams ir vykdomai politikai.

 

Prieš Lietuvą nukreipti tikslingi veiksmai

 

Užsienio šalių interesų įgyvendinimui Lietuvoje pasitelkiami tiek valstybiniai, tiek nevyriausybiniai dariniai, kurių finansavimas nuolat auga. Į prieš Lietuvą nukreiptas veiklas aktyviai įsitraukia priešiškos saugumo ir žvalgybos tarnybos, visapusiškai palaikomos savo šalių politinių institucijų.

 

Intensyviausiai ir agresyviausiai prieš Lietuvą veikia Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos. Rusijos žvalgybiniai interesai apima daugelį svarbiausių Lietuvos valstybės gyvenimo sričių:

Lietuvos vidaus politika: procesai, tendencijos, rinkiminės kampanijos, politiniai lyderiai, jų asmeninės savybės;

Lietuvos užsienio politika: pozicija tarptautinėse organizacijose, dvišaliai santykiai, politikos formavimo specifika;

Ekonomika ir energetika: ūkio raida ir perspektyvos, strateginiai energetikos projektai, jų politinis palaikymas ar valdžios nepritarimas, galimybės diskredituoti;

Lietuvos žvalgybos tarnybos ir kitos už nacionalinį saugumą atsakingos institucijos: jų turima žvalgybinė ir kontržvalgybinė informacija, santykiai su politine valdžia, veiklos galimybės, darbuotojai;

Krašto apsaugos sistema: kariniai pajėgumai, karinė ir strateginės svarbos civilinė infrastruktūra, karinis bendradarbiavimas su NATO ir ES sąjungininkais;

Telekomunikacijų ir kibernetinė infrastruktūra: saugumo užtikrinimo spragos, galimybės perimti žvalgybos tarnybas dominančią informaciją.

 

VSD vertinimu, su ekonominėmis problemomis susidurianti Rusija ir toliau palaikys karinės įtampos židinius, darys spaudimą kaimyninėms šalims, sieks mažinti Europos Sąjungos ir NATO įtaką šalims, kurias laiko savo interesų zona. Tokios agresyvios politikos tendencijos vertintinos kaip potencialios grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Pastaruoju metu VSD fiksuoja suintensyvėjusią žvalgybinę veiklą, kurią agresyviausiai vykdo Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos.

Žvalgyba vykdoma tiek Lietuvos teritorijoje, tiek užsienyje. Žvalgybos taikiniais tapę asmenys užsienyje gali būti slaptai sekami, klausomasi jų telefoninių pokalbių, slaptai filmuojami, jų pokalbiai gali būti įrašinėjami viešbučių kambariuose, apžiūrima be priežiūros palikta elektroninė įranga, lagaminai. Užsienio žvalgybos informacijai apie užsieniečius rinkti gali panaudoti tų asmenų verslo partnerius, draugus, pažįstamus.

Siekiant išsiaiškinti ir neutralizuoti užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą, itin svarbus visuomenės sąmoningumas ir iniciatyva.

 

Kaip apsisaugoti?

 

Kilus įtarimų, kad jūsų ar jūsų organizacija šnipinėjama užsienio valstybių žvalgybos tarnybos, prašome kreiptis į Valstybės saugumo departamentą. Padėsime jums įvertinti pavojaus realumą ir imsimės veiksmų, kad šnipinėjimo veikla būtų nutraukta. VSD užtikrins jūsų ir artimųjų saugumą bei jūsų karjeros saugumą.

Jei su žvalgybos tarnybomis susidūrėte užsienyje, prašome iš karto kreiptis į Lietuvos diplomatinėse atstovybėse dirbančius konsulinius darbuotojus, sugrįžę kreipkitės į VSD.

Su mumis galite susisiekti skambindami telefonu 8 700 70 007 arba siųsdami informaciją elektroniniu paštu pranesk@vsd.lt.

Valstybės saugumo departamentas parengė informacinį leidinį, kuriame Lietuvos Respublikos piliečiai informuojami apie užsienio valstybių žvalgybos tarnybų veiklos Lietuvoje tikslus ir keliamas grėsmes. Pateikiami patariamai, kaip atpažinti šnipinėjimą bei jo išvengti.

Informacinis leidinys