Žvalgybos įstatymas numato, kad į tarnybą ar darbą žvalgybos institucijoje priimama po atrankos, kurioje kandidatai dalyvauja savanoriškai.

Atrankos metu visapusiškai patikrinami kandidato biografijos faktai, asmeninės savybės ir profesinės žinios, bendrieji gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos ir potencialas, vertinama sveikatos būklė.

Visi Valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnai ir darbuotojai privalo turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, todėl atrankos metu tikrinamas ir kandidatų patikimumas. Tikrinimo metu vertinama, ar kandidatui gali būti patikėta įslaptinta informacija, ar jis yra patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei. Tikrinant kandidatų patikimumą gali būti naudojamas poligrafas.

Valstybės saugumo departamentas užtikrina, kad atrankos metu apie kandidatus surinkta informacija naudojama tik sprendžiant įsidarbinimo klausimą.

Atrankos procesą sudaro įvairių patikrinimų kompleksas, todėl jis gali užtrukti net iki 12 mėnesių. Atrinkti kandidatai į tarnybą ar darbą paprastai priimami du kartus per metus – balandžio ir lapkričio mėnesiais.

Norėdami dalyvauti atrankoje į tarnybą (darbą) Valstybės saugumo departamente, užpildykite klausimyną. Klausimyno pildymo instrukciją rasite paspaudę šią nuorodą