Į tarnybą Valstybės saugumo departamente negali būti priimami asmenys:

1. Nuteisti už tyčinį labai sunkų, sunkų, apysunkį nusikaltimą ar nusikaltimą valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams; už valstybės ar tarnybos paslapties atskleidimą, neteisėtą disponavimą valstybės ar tarnybos paslaptimi ir valstybės paslapties praradimą, nepaisant teistumo išnykimo ar panaikinimo, taip pat, jei asmuo nuteistas už nesunkų tyčinį nusikaltimą, neatsargų nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

2. Atleisti iš tarnybos už pareigūno, prokuroro vardo pažeminimą, teisėjo vardą žeminantį poelgį, notarų ar advokatų profesinės etikos ar profesinės veiklos pažeidimus, kario vardą arba krašto apsaugos sistemos institucijas žeminančius teisės pažeidimus;

3. Atleisti iš valstybės tarnybos už šiurkštų tarnybinį nusižengimą arba praradę pasitikėjimą, jeigu nuo atleidimo dienos nepraėjo 10 metų;

4. Atsisakę prisiekti Lietuvos valstybei arba sulaužę Lietuvos valstybei duotą priesaiką;

5. Apkaltos proceso tvarka pašalinti iš einamų pareigų arba tie, kuriems panaikintas jų Seimo nario mandatas apkaltos proceso tvarka;

6. Politinių partijų, politinių organizacijų nariai ar rėmėjai arba asmenys, kitaip dalyvaujantys jų veikloje ar bet kokioje kitoje politinėje veikloje;

7. Buvę SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadriniai darbuotojai – pagal įstatymo „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ reikalavimus;

8. Kuriems yra taikomi veiklos apribojimai pagal Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą;

9.  Kurių tėvai, įtėviai, broliai, seserys, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai tarnauja saugumo pareigūnais ir su kuriais būtų tiesioginio pavaldumo ryšys.