Antanas Račys

Vadovavimo laikotarpis: 1923 m. rugpjūčio 1 d.–1926 m. liepos 20 d. 1926 m. gruodžio 23 d.–1927 m. sausio 12 d.

Antanas Račys, pasak Lietuvos saugumo tarnybos vadovų kapitono P.Kirlio, buvo iniciatyvus, darbštus, gabus darbuotojas. Pradėjęs tarnybą Lietuvos specialiojoje tarnyboje 1919 m., A.Račys dirbo, turimomis žiniomis, iki 1927 m. pradžios su pusės metų pertrauka. Jau nuo 1921 m. pradėjo vadovauti nedideliems padaliniams (žvalgų punktams), o 1923–1927 m. garbingai vykdė Lietuvos saugumo tarnybos vadovo pareigas. A.Račys nemažai pastangų įdėjo keldamas Lietuvos specialiosios tarnybos autoritetą bei karininkų profesinę kvalifikaciją. Jo vadovavimo saugumo tarnybai laikotarpis laikomas vienu iš sudėtingiausių laikotarpių besikuriančios nepriklausomos Lietuvos istorijoje.

  • Gimė

    1895 m. Panevėžio apskrityje, Krekenavos valsčiuje, Bulvinavos vienkiemyje.

  • Mirė

    1931 m.

  • Petras Kirlys
  • 1923-1930 m.
  • Ignas Paškevičius
  • 1926 m.