Augustinas Povilaitis

Vadovavimo laikotarpis: 1934 m. rugsėjo 1 d.–1940 m. birželio 13 d.

Augustinas Povilaitis žinomas daugeliui Lietuvos piliečių kaip pirmoji Lietuvos okupantų teroro auka ir paskutinis to meto nepriklausomos Lietuvos saugumo tarnybos vadovas. Tačiau retas turbūt žino, kad A.Povilaitis buvo ilgametis Lietuvos saugumo struktūrų karininkas, ištarnavęs jose 20 metų, iš jų 9 metus ėjo vadovo pareigas. A.Povilaitis buvo vienas iš pagrindinių politinio sekimo ir kontržvalgybos organizatorių 1928–1933 m. (kartu su kitais Lietuvos saugumo tarnybos vadovais A.Survila, S.Rusteika, J.Statkumi).

  • Apdovanojimai

    duomenų neturime

  • Karinis laipsnis

    duomenų neturime

  • Jonas Statkus
  • 1931 m.
  • Lietuvos saugumo tarnyba 1918–1940 metais