Bronius Vėžys

Vadovavimo laikotarpis: 1926 m. gruodžio 17–23 d.

Bronius Vėžys – trumpiausiai (septynias dienas) Lietuvos saugumo tarnybai vadovavęs viršininkas. Jis pradėjo tarnauti 1919 m. ir perėjo bene visas tarnybinės karjeros pakopas – nuo ūkvedžio-buhalterio iki tarnybos vadovo. Dirbdamas nepriklausomos Lietuvos labui, B.Vėžys patyrė didžiausius išbandymus: 1926 m. buvo įkalintas, 1927 m. kėsintasi jį nužudyti.

  • Gimė

    1899 m. sausio 10 d. Utenos apskrityje, Alantos valsčiuje, Makylių kaime.

  • Mirė

    1957 metais JAV Ilinojaus valstijoje.

  • Ignas Paškevičius
  • 1926 m.
  • Jonas Polovinskas – Budrys
  • 1927-1928 m.