Ignas Paškevičius

Vadovavimo laikotarpis: 1926 m. liepos 20 d. – gruodžio 17 d.

Ignas Paškevičius – trumpiausiai dirbęs Lietuvos saugumo struktūrose Politinės policijos vadovas. Iki 1919 m. tarnavo įvairiose teismo įstaigose. 1919–1920 m. buvo Joniškio muitinės viršininku. 1920–1926 m. tarnavo Teisingumo ministerijoje, ėjo įvairias pareigas.

  • Gimė

    1884 m. birželio 11 d. Telšiuose.

  • Mirė

    Nežinoma.

  • Antanas Račys
  • 1923 m., 1926 m.
  • Bronius Vėžys
  • 1926 m.