Petras Kirlys

Vadovavimo laikotarpis: 1923 m. balandžio 10 d.–1930 m. rugsėjo 1 d.

Petras Kirlys – ilgiausiai žvalgyboje ir kontržvalgyboje (1921–1940 m.) dirbęs Lietuvos karininkas, daugelį metų ėjęs Žvalgybos tarnybos viršininkų pavaduotojo pareigas, 1923–1930 m. po keletą mėnesių vadovavęs Lietuvos žvalgybai, turėjęs, pasak vieno iš Žvalgybos tarnybos viršininkų K.Dulksnio, gerą žvalgybininko nuojautą. P. Kirlys minimas tarp geriausiai parengtų žvalgybos ir kontržvalgybos karininkų tarpukario Lietuvoje (K.Dulksnio, A.Baniulio ir kitų).

  • Gimė

    1891 m. Rokiškio apskrityje, Kamajų valsčiuje, Prūdiškių vienkiemyje.

  • Mirė

    1941 m. Maskvoje (nuteistas mirties bausme).

  • Liudas Gira
  • 1919-1919 m.
  • Antanas Račys
  • 1923 m., 1926 m.