Kostas Mickevičius

Vadovavimo laikotarpis: 1992 m. rugpjūčio mėn.

Laikinai ėjęs Lietuvos Respublikos saugumo tarnybos generalinio direktoriaus pareigas.

  • Gimė

    1954 m. spalio 28 d.

  • Balys Gajauskas
  • 1992 m.
  • Petras Plumpa
  • 1992-1993 m.