Viktoras Zedelis

Vadovavimo laikotarpis: 1991 kovo mėn. – rugsėjo mėn.

Laikinai ėjęs Valstybės saugumo departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas.

  • Gimė

    1952 m.

  • Mirė

    2016 m. gruodžio 25 d.

  • Mečys Laurinkus
  • 1990-1991 m.
  • Zigmas Vaišvila
  • 1991-1992 m.