Petras Plumpa

Vadovavimo laikotarpis: 1992 m. rugpjūčio mėn. – 1993 m. sausio mėn.

Lietuvos Respublikos saugumo tarnybos generalinis direktorius.

  • Gimė

    1939 m. sausio 6 d., Ratkūnuose, Rokiškio apksr.

  • Apdovanojimai

    1999 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.

  • Kostas Mickevičius
  • 1992 m.
  • Jurgis Jurgelis
  • 1993-1998 m.