Valstybės saugumo departamento direktorių penkerių metų kadencijai Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

Darius Jauniškis Valstybės saugumo departamento direktoriumi antrai kadencijai paskirtas 2020 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-258.

Direktoriaus  gyvenimo aprašymas

1990–1993 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriuje.

1993–1994 m. dirbo Vadovybės apsaugos departamente.

1995 m. pradėjo tarnybą Ypatingosios paskirties tarnyboje (YPT). Nuo 1997 m. iki 2006 m. buvo YPT vado pavaduotojas, nuo 2006–2008 m. buvo YPT vadas.

2008 m. paskirtas Specialiųjų operacijų pajėgų vadu.

2015 m. balandžio 14 d. D. Jauniškis pradėjo eiti VSD direktoriaus pareigas.

D. Jauniškis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Studijavo Baltijos gynybos koledže Estijoje ir Sausumos pajėgų karo koledže Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2012 m. Vašingtono universitete jam suteiktas strateginių studijų magistro laipsnis.

D. Jauniškis 2002, 2004 ir 2007 metais dalyvavo tarptautinėse misijose.

Dariui Jauniškiui už nuopelnus yra įteikti šie apdovanojimai: 
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi; Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi; Sausio 13-osios medaliu; Krašto apsaugos sistemos (KAS) medaliu „Už nuopelnus“; Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu; Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi; Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus“; JAV kariuomenės medaliu; KAS medaliu už tarptautines operacijas; LK medaliu „Už pasižymėjimą“.

Svarbiausios VSD direktoriaus funkcijos

VSD direktorius vykdo Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės pavedimus, susijusius su Valstybės saugumo departamento funkcijomis: vadovauja ir atstovauja Departamentui, organizuoja jo darbą; Teikia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčioms valstybės institucijoms; Aukščiausiajai šalies valdžiai, o esant būtinybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikia su valstybės saugumo klausimais informaciją, išvadas ir rekomendacijas.