VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio gyvenimo aprašymas

1990–1993 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriuje.
1993–1994 m. dirbo Vadovybės apsaugos departamente.
1995 m. pradėjo tarnybą Ypatingosios paskirties tarnyboje (YPT). Nuo 1997 m. iki 2006 m. buvo YPT vado pavaduotojas, nuo 2006–2008 m. buvo YPT vadas.
2008 m. paskirtas Specialiųjų operacijų pajėgų vadu.
2015 m. balandžio 14 d. D. Jauniškis pradėjo eiti VSD direktoriaus pareigas.
D. Jauniškis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Studijavo Baltijos gynybos koledže Estijoje ir Sausumos pajėgų karo koledže Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2012 m. Vašingtono universitete jam suteiktas strateginių studijų magistro laipsnis.

D. Jauniškis 2002, 2004 ir 2007 metais dalyvavo tarptautinėse misijose.

D. Jauniškis yra apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi; Sausio 13-osios medaliu; Krašto apsaugos sistemos (KAS) medaliu „Už nuopelnus“; Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu; Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi; Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus“; JAV kariuomenės medaliu; KAS medaliu už tarptautines operacijas; Lietuvos kariuomenės medaliu „Už pasižymėjimą“.

 

Svarbiausios VSD direktoriaus funkcijos:

Vadovauti Departamentui ir organizuoti jo darbą;

Atstovauti Departamentui;

Teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčioms valstybės institucijoms;

Teikti valstybės saugumo klausimais informaciją, išvadas ir rekomendacijas Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei, esant būtinybei – kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

Vykdyti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės pavedimus, susijusius su Valstybės saugumo departamento funkcijomis.

 

Valstybės saugumo departamento direktorių penkerių metų kadencijai Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

2015 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-288 Valstybės saugumo departamento direktoriumi penkeriems metams paskirtas Darius Jauniškis.