Lietuvos žvalgybos ir saugumo institucijų siekis – padidinti saugumo lygį šalyje teikiant aktualią savalaikę ir analitinę informaciją šalies aukščiasiajai valdžiai bei nustatyti įvairias saugumo grėsmes nacionaliniams interesams.

Pagrindinis tikslas yra politikams ir visuomenei pateikti tokią informaciją, kuri padėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl ateities veiksmų politiniame ir visuomeniniame gyvenime.

Atkurtos Lietuvos žvalgybos istorija prasidėjo 1990 m., kada kovo 26 d. Vyriausybė įsteigė Departamentą.

Valstybės saugumo departamentas yra viena iš nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų ir pagrindinė kontržvalgybos institucija, turinti didelę patirtį užkardant priešiškų žvalgybos tarnybų veiklą.

Ką veikia VSD?

 • Dalijasi patirtimi ir informacija su kitomis institucijomis;

 • Teikia rekomendacijas, kaip apsiginti nuo priešiškų tarnybų, šviečia visuomenę;

 • Bendradarbiauja su užsienio žvalgybos ir saugumo tarnybomis;

 • Kasmet rengia viešą grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir jį pristato visuomenei;

 • Rūpinasi įslaptintos informacijos apsauga.

Kaip VSD stiprina nacionalinį saugumą?

Rinkdamas informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, galinčias turėti reikšmės valstybės suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai, visuomeniniams politiniams procesams.

 

VSD uždaviniai:

 • Vykdyti žvalgybą ir kontržvalgybą, tirti, analizuoti ir prognozuoti visuomeninius politinius bei ekonominius procesus, susijusius su grėsmėmis nacionaliniam saugumui;

 • Laiku atskleisti veikas, keliančias grėsmę valstybės saugumui, suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai;

 • Užkirsti kelią šioms veikoms ir jas šalinti įstatymų nustatyta tvarka;

 • Koordinuoti Lietuvos Respublikos institucijų kovą su terorizmu;

 • Teikti žvalgybos, kontržvalgybos ir kitą nacionaliniam saugumui reikšmingą informaciją, išvadas ir rekomendacijas Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, o prireikus ir kitoms valstybės institucijoms.

 • Valstybės paslapties nesudarančią informaciją teikti visuomenei.

Žvalgybos pagrindinis uždavinys yra nustatyti iš užsienio kylančias grėsmes.

Kontržvalgyba siekiama prognozuoti, nustatyti ir šalinti grėsmes, kylančias Lietuvos viduje. Kontržvalgyba taip pat siekiama nustatyti užsienio valstybių žvalgybos, saugumo institucijų ir su jomis susijusių asmenų veiklą.

Atskira kontržvalgybos veiklos sritis yra valstybės paslaptį sudarančios informacijos apsauga.

Koks mūsų ilgalaikis prioritetas?

Užtikrinti valstybės suverenitetą, teritorinę neliečiamybę ir vientisumą, konstitucinę santvarką, jos gynybinę ir ekonominę galią, energetinį, informacinį ir kibernetinį saugumą. Taip pat organizuoti ir vykdyti Lietuvos, NATO ir ES įslaptintos informacijos apsaugą.