Valstybės saugumo departamentas stiprina Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, rinkdamas informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, galinčias turėti reikšmės valstybės suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai, visuomeniniams politiniams procesams.

Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimas:

Žvalgybos pagrindinis uždavinys yra nustatyti iš užsienio kylančias grėsmes.

Kontržvalgyba siekiama prognozuoti, nustatyti ir šalinti grėsmes, kylančias Lietuvos viduje. Kontržvalgyba taip pat siekiama nustatyti užsienio valstybių žvalgybos, saugumo institucijų ir su jomis susijusių asmenų veiklą. Atskira kontržvalgybos veiklos sritis yra valstybės paslaptį sudarančios informacijos apsauga.

 

VSD misija

Laiku teikti patikimą informaciją Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą užtikrinančioms valstybės institucijoms, taip užkertant kelią veiklai, keliančiai grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, suverenitetui ir konstitucinei santvarkai.

VSD vizija

Ilgalaikis VSD prioritetas – užtikrinti valstybės suverenitetą, teritorinę neliečiamybę ir vientisumą, konstitucinę santvarką, jos gynybinę ir ekonominę galią, energetinį, informacinį ir kibernetinį saugumą. Taip pat organizuoti ir vykdyti Lietuvos, NATO ir ES įslaptintos informacijos apsaugą.