Kovo 5 dieną spaudos konferencijos metu, Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis, reaguodamas į žiniasklaidoje pasirodžiusius Seimo nario Vytauto Bako teiginius, žiniasklaidai atsakė į klausimus, pateikdamas savo situacijos vertinimą.

«Trečiadienį vėlai vakare sužinojau apie savo pavaduotojo pokalbį su pareigūnu, kuris informavo, kad yra pranešėjas ir turi jo statusą.

VSD ketvirtadienį ryte gavo oficialią informaciją apie tai.

Noriu užtikrinti, kad VSD laikosi visų įstatymų. Todėl negali būti nė kalbos apie pranešėjo tardymą, spaudimą ar kitokį įtakojimą.

Pranešėjas trečiadienį pateikė atostogų prašymą. Sprendimą priimsime artimiausiu metu.

Viešai paskleista informacija leido padaryti pakankamai tikslias prielaidas, kad pranešėjas galėjo būti vienas iš kelių žvalgybos pareigūnų. Nesiimu to teisiškai vertinti, bet manau, kad šis veiksmas galėjo pažeisti jo teises. Išplatintas dokumentas de facto atskleidė jo tapatybę.

Apgailestauju, kad šis politinis procesas kompromituoja pranešėjo institutą ir jo anonimiškumą.

Nevertinu pranešėjo motyvų ar kitų aplinkybių. Svarbiausia yra tai, kad jis tapo politinių iniciatyvų įrankiu ir auka. Tai liūdina.

Vygaudo Ušacko pareiškimas, esą buvo bauginamas jis ir jo komandos nariai, neatitinka tikrovės.

Mes užfiksavome rimtą susirūpinimą keliančius faktus. Sprendžiau, ką daryti. Pats buvau susitikęs su V. Ušacku ir įspėjau jį dėl kelių jo aplinkoje esančių asmenų ryšių su RF tarnybomis.

Kitų susitikimų su Ušacku ar jo aplinka VSD neiniciavo. Visas detales esu pasiruošęs pateikti Seimo NSGK.

VSD nesilaiko selektyvaus požiūrio į jokias politines jėgas ar kandidatus. VSD atstovai buvo susitikę su įvairių pretendentų ar kandidatų aplinkos žmonėmis, dėl skirtingų priežasčių. Visas detales galėsiu pateikti NSGK.

VSD turėjo ir tebeturi pareigą tirti, vertinti ir užkardyti užsienio valstybių kišimąsi į demokratinius procesus. VSD tai darė 2019 m. ir darys 2020 m. per Seimo rinkimus.

VSD dar prieš rinkimus kėlė klausimą politikams ir institucijoms dėl politinio nešališkumo užtikrinimo, surinktos informacijos teikimo, prevencinių veiksmų. Tai yra jautri tema ne tik Lietuvoje. Visose demokratijose žvalgybos tarnybos susiduria su tokiu iššūkiu.

Artimiausiame NSGK posėdyje pateiksiu išsamią informaciją apie rinkimų metu vykdytus tyrimus.

Apgailestauju, kad man, kaip žvalgybos institucijos vadovui, tenka kalbėti apie mūsų vidaus procesus. Tačiau turiu.

Visa į VSD patenkanti informacija pirmiausia patenka į tikrinimo «mašiną». Viskas yra tikrinama, gretinama su mūsų jau turima informacija. Tikriname ir žiniasklaidoje pasirodančią informaciją.

Žvalgybos informacijos rinkimas yra visai kas kita.

Kalbos apie trečiadienį paskelbtų politikų aplinkos žmonių sekimą yra provokacija ir klaidinimas.»