Valstybės saugumo departamentas gavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kurios buvo priimtos išnagrinėjus pareiškėjų Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Giržado prašymus.

Abiejose nutartyse Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, be kita ko, konstatavo, kad Valstybės saugumo departamentas tyrimus poligrafu pareiškėjų atžvilgiu atliko vykdydamas Generalinės prokuratūros pavedimą ir gavęs pareiškėjų sutikimus tikrinti juos poligrafu.

Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad visi Valstybės saugumo departamento veiksmai susiję su tyrimais poligrafu buvo atlikti teisėtai ir tinkamo subjekto.

Valstybės saugumo departamentas pažymi, kad tyrimo poligrafu gauta informacija buvo saugoma ir naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo ir Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymų nustatyta tvarka.