Lietuvos žvalgų dieną Valstybės saugumo departamentas surengė diskusiją „Lietuvos partizanų žvalgyba okupacijos metais”. Vytauto Didžiojo Karo muziejuje vykęs renginys skirtas 100-osioms legendinio partizano ir legendinio žvalgo Juozo Lukšos gimimo metinėms paminėti.

Pranešimą „Juozas Lukša: žvalgas iš būtinybės ir pašaukimo“ skaitė istorijos mokslų daktaras ir publicistas, knygos apie Lietuvos žvalgybą autorius Severinas Vaitiekus.

Juozo Lukšos tyrinėtojas dr. Darius Juodis pristatė Lietuvos partizanų žvalgybos sritis,  dr. Mingailė Jurkutė pažvelgė į Juozą Lukšą kaip į JAV specialiųjų operacijų karį,  dokt. Enrika Kripienė pasidalino įžvalgomis apie okupacinių režimų saugumo darbuotojus kaip rezistencinių judėjimų dalyvius. Diskusiją moderavo dr. Bernardas Gailius.

Renginio partneriai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Vytauto Didžiojo karo muziejus.

2021-ieji paskelbti Juozo Lukšos – Daumanto metais, taip pažymint jo nuopelnus ginant Lietuvos nepriklausomybę laisvės kovose, veiklą prasiveržus pro geležinę uždangą, besąlyginę ištikimybę valstybei, partizano priesaikai ir kovos draugams. Kviečiame pasiklausyti.