LITHUANIAN INTELLIGENCE

LOJALUMAS Lietuvos Respublikai ir jos įstatymams

SĄŽININGUMAS Lietuvos Respublikos žmonėms ir valstybei

KOMPETENCIJA vykdant patikėtas užduotis

PAGARBA žmogaus teisėms ir laisvėms

 • Threats

  National Security Threat Assessments

  Read more
 • About recruitment

  Our preventive project about recruiting process

  Read more

  About recruitment

  Our preventive project about recruiting process

  Read more