LIETUVOS ŽVALGYBA

LOJALUMAS Lietuvos Respublikai ir jos įstatymams

SĄŽININGUMAS Lietuvos Respublikos žmonėms ir valstybei

KOMPETENCIJA vykdant patikėtas užduotis

PAGARBA žmogaus teisėms ir laisvėms