Leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turi teisę gauti paslapčių subjekto (t. y. tokį statusą turinčios valstybės institucijos) arba tiekėjo (t. y. ūkio subjekto, turinčio tiekėjo patikimumą patvirtinantį pažymėjimą) darbuotojai.

Paslapčių subjekto (t. y. tokį statusą turinčios valstybės institucijos) darbuotojas, siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, turi pateikti VSD užpildytą nustatytos formos klausimyną.

Paslapčių subjekto (t. y. tokį statusą turinčios valstybės institucijos) darbuotojas, siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ arba „Visiškai slaptai“, turi pateikti VSD užpildytą nustatytos formos klausimyną.

Tiekėjo (t. y. privataus juridinio asmens) darbuotojas,  siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, turi pateikti VSD užpildytą nustatytos formos klausimyną.

Tiekėjo (t. y. privataus juridinio asmens) darbuotojas,  siekdamas gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ arba „Visiškai slaptai“, turi pateikti VSD užpildytą nustatytos formos klausimyną.

Šių dokumentų formas galima užpildyti ir pasirašyti elektroniniu parašu, naudojantis internetine svetaine www.epis.lt. Naudodamasis Elektroniniais valdžios vartais asmuo turi prisijungti prie svetainės turinio, kur patalpintos reikalingos formos. Pradėjus pildyti klausimyną, jį reikia pasirašyti per 10 dienų. Nepasirašius klausimyno per nurodytą laikotarpį, pateikti duomenys automatiškai panaikinami ir klausimyną reikia pildyti iš naujo. Užpildžius ir elektroniniu parašu pasirašius klausimyną, jis perduodamas tikrinimą atliekančiai institucijai.

Atkreipiame dėmesį, kad asmens tikrinimas pradedamas tik gavus klausimyną.

  • Tiekėjo (t. y. privataus juridinio asmens) darbuotojai, siekdami gauti teisę dirbti ar susipažinti su „Riboto naudojimo“ informacija, turi pateikti asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas), užpildyti klausimyną ir pateikti VSD.
  • Paslapčių subjektų (t. y. tokį statusą turinčių institucijų) darbuotojai, siekdami gauti teisę dirbti ar susipažinti su „Riboto naudojimo“ informacija, turi kreiptis į institucijoje už įslaptintos informacijos apsaugą paskirtą atsakingą asmenį.

Informaciją apie asmens tikrinimo rezultatus VSD, naudodamasis E.pristatymo paslauga, teikia tiekėjams ir paslapčių subjektams.

Internetinėje svetainėje www.epis.lt yra galimybė išklausyti instruktažą apie įslaptintos informacijos apsaugą. Išklausęs mokymo temas asmuo gali atlikti testą. Surinkęs reikiamą teisingų atsakymų skaičių (80 proc.) asmuo laikomas instruktuotu.

Telefonai pasiteiravimui: 8 706 66074 arba 8 706 66072.

PRIMENAME

Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6 punkto nuostata, numatanti, kad užpildytą klausimyną asmuo, pretenduojantis gauti leidimą, turi pasirašyti tik elektroniniu parašu.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. VSD nepriima ranka užpildytų klausimynų, todėl siekiant išvengti nesklandumų, prašome naudotis interneto svetaine www.epis.lt .