VSD, siekdamas teisės aktais pavestų tikslų, organizuoja ir vykdo informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, apsaugą ir kontroliuoja, kaip tokia informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos viduje ir Lietuvos Respublikos institucijose užsienyje.

Vykdydamas šią funkciją, VSD:

  1. tikrina fizinių patikimumą dėl galimybės išduoti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptina informacija;
  2. vertina privačių juridinių asmenų patikimumą dėl galimybės išduoti tiekėjų patikimumo pažymėjimus;
  3. atlieka patalpų, teritorijų ir kitų vietų įvertinimą dėl jų pripažinimo tinkamomis saugoti įslaptintą informaciją;
  4. atlieka įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimus.