Žvalgybos įstatymas numato, kad į tarnybą ar darbą žvalgybos institucijoje priimama po atrankos, kurioje kandidatai dalyvauja savanoriškai.

Atrankos metu visapusiškai patikrinami kandidato biografijos faktai, asmeninės savybės ir profesinės žinios, bendrieji gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos ir potencialas, vertinama sveikatos būklė.

Visi Valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnai ir darbuotojai privalo turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, todėl atrankos metu tikrinamas ir kandidatų patikimumas. Tikrinimo metu vertinama, ar kandidatui gali būti patikėta įslaptinta informacija, ar jis yra patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei. Tikrinant kandidatų patikimumą gali būti naudojamas poligrafas.

Valstybės saugumo departamentas užtikrina, kad atrankos metu apie kandidatus surinkta informacija bus naudojama tik sprendžiant įsidarbinimo klausimą.

Atrankos procesą sudaro įvairių patikrinimų kompleksas, todėl jis gali užtrukti net iki 12 mėnesių.

Norėdami dalyvauti atrankoje, užpildykite elektroninį klausimyną DĖL TARNYBOS (DARBO) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTE arba atsiųskite savo CV į [email protected].

Pildyti skirto klausimyno pavyzdį rasite čia.

Pildymo instrukcija ir pasirašymas

Pastabos. Jeigu prie sistemos jungiatės mobiliuoju įrenginiu, nusistatykite kompiuterio režimą. Internetinėje svetainėje www.epis.lt išklausyti instruktažo apie įslaptintos informacijos apsaugą ir atlikti testo neprivaloma. Pildydami Klausimyną nepalikite neatsakytų klausimų.

  • Spauskite aukščiau pateiktą nuorodą;
  • Spauskite „Prisijungti“, pasirinkite prisijungimo prie Elektroninių valdžios vartų būdą, prisijunkite, spauskite „Sutinku“ su duomenų teikimu, spauskite „Patvirtinti“ savo tapatybę ir pradėkite pildyti klausimyną paspausdami „Gerai“ (jeigu neatsidaro sutikimo dėl klausimyno pildymo lentelė, neatsijungdami nuo sistemos, į naršyklę dar kartą įkelkite arba dar kartą paspauskite nuorodą);
  • Užpildę visus laukus spauskite „Toliau“, jeigu norite pataisyti pateiktą informaciją, spauskite „Grįžti“, užpildę klausimyną spauskite „Baigti klausimyno pildymą“;
  • Spauskite „Sutinku“ pasirašyti dokumentą skaitmeniniu parašu ir spauskite „Pasirašyti“;
  • Peržiūrėkite užpildytą klausimyną ir spauskite „Toliau“, jeigu norite klausimyną koreguoti, spauskite „Atšaukti“ ir pakoreguokite;
  • Pasirinkite vieną iš siūlomų pasirašymo būdų ir spauskite „Toliau“, suveskite savo duomenis ir užbaikite pasirašymo procesą.