„Geriausias baigiamasis mokslo darbas nacionaliniam saugumui reikšmingomis temomis“

Valstybės saugumo departamentas (VSD) organizuoja konkursą Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ir magistro studijų studentams, 2023–2024 mokslo metais apgynusiems baigiamuosius darbus, nagrinėjančius nacionaliniam saugumui ir žvalgybai reikšmingas temas.

Konkurso tikslas – skatinti ir motyvuoti bakalauro ir magistro studijų studentus gilinti žinias ir kompetenciją nacionalinio saugumo ir žvalgybos institucijų veiklos temomis, populiarinti teorinius ir praktinius mokslinius tyrimus nacionaliniam saugumui aktualiais klausimais įvairiose mokslų srityse: humanitarinių, socialinių, medicinos, technologijų ir gamtos mokslų.

Šis konkursas prisidės prie VSD tikslo informuoti ir edukuoti visuomenę nacionaliniam saugumui aktualiais klausimais, didinti piliečių supratimą apie grėsmes nacionaliniam saugumui ir stiprinti visuomenės atsparumą. 

Apdovanojimai

Nugalėtojams bus skiriamos piniginės premijos:

  • už geriausią bakalauro darbą –  800 eurų premija;
  • už geriausią magistro darbą – 1000 eurų premija. 

Kas gali dalyvauti konkurse?

Konkurse gali dalyvauti pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, kurie 2023–2024 mokslo metais universitete apgynė baigiamąjį bakalauro ar magistro darbą su nacionaliniu saugumu ir žvalgybos institucijų veikla susijusia tematika ir gavo ne mažesnį įvertinimą nei 8 (gerai) balai.

Kada galima pradėti teikti darbus Konkursui?

Bakalauro ir magistro darbus Konkurso dalyviai gali teikti nuo 2024 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Kaip bus vertinami darbai?

Konkursinius darbus (apgintus bakalauro ir magistro darbus) vertins Komisija, sudaryta iš VSD, akademinių ir mokslo institucijų atstovų.

Kaip pateikti darbus?

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti: bakalauro ar magistro darbą (PDF formatu);bakalauro ar magistro darbo santrauką (iki 4000 spaudos ženklų, PDF formatu), kurioje nurodomas darbo tikslas, aktualumas, naujumas, sprendžiama problema, pristatomi gauti rezultatai; bakalauro ar magistro studijų baigimą patvirtinančio diplomo kopiją arba kitą universiteto išduotą patvirtinimą, kad darbas apgintas ir įvertintas ne mažesniu balu nei 8 (gerai);  laisvos formos prašymą dalyvauti Konkurse. Išsamesnė informacija pateikiama Konkurso nuostatuose.

Darbus ir kitus reikalingus dokumentus siųsti elektroniniu paštu [email protected] nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Privatumo pranešimas.

Konkurso metu Valstybės saugumo departamente bus tvarkomi Konkurso dalyvių asmens duomenys konkurso organizavimo, įskaitant konkurso darbų vertinimo, nugalėtojų atrankos, premijų skyrimo ir išmokėjimo tikslais. Detali informacija pateikta Konkurso nuostatų 24-31 punktuose.