Siūlomas pozicijas rasite čia.

Valstybės saugumo departamentas siūlo prasmingą misiją – padėkite užtikrinti valstybės saugumą rinkdami ir analizuodami informaciją apie politinę padėtį pasaulyje, užsienio valstybių agresyvius tikslus ir šnipinėjimą Lietuvoje, pavojingą įtaką verslui, teroristinių ir ekstremistinių grupuočių veiklą ir kitokias grėsmes, pavojus ir rizikos veiksnius. Kurkite, tobulinkite ir panaudokite šiuolaikines informacines technologijas, pritaikykite savo anglų, rusų, kinų, arabų ir kitų kalbų įgūdžius, ekspertines žinias, administracinio darbo patirtį, analitinius gebėjimus, fizinės saugos išmanymą, sportininko discipliną ar menininko kūrybiškumą.

Žvalgyboje pritaikomi ir panaudojami visi žmonių gebėjimai, kuriuos geriausiai atskleidžiame dirbdami komandose. Todėl nepriklausomai nuo to, ką studijavote – genetiką, filosofiją, teisę, informacines technologijas, politikos mokslus, ekonomiką, istoriją, geografiją ar filologiją – galime pasiūlyti labiausiai Jūsų asmenines ir profesines savybes, žinias, įgūdžius atitinkantį ir Jūsų gebėjimus atskleidžiantį darbą.

Valstybės saugumo departamente yra laukiami įvairaus išsilavinimo ir kvalifikacijos, motyvuoti, sąžiningi, atsidavę komandiniam darbui, lankstūs, inovatyvūs, dinamiški ir nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai. Darbo patirtis nėra lemiamas kriterijus atrenkant pareigūnus, dalis jų pradeda tarnybą iš karto po studijų.

Žvalgybos kultūra ir asmeninis tobulėjimas

Žvalgybos bendruomenę vienija nenumaldomas alkis žinioms. Mus nuolat kamuoja klausimai ir mums laikinai palengvėja tik radus atsakymus. Įstatymai suteikia mums teisę siekti žinių neįprastomis priemonėmis ir tai – didžiausia mūsų privilegija, kuri skiria mus nuo kitų tyrimų ir inovacijų bendruomenių, pavyzdžiui, universitetų ar technologijų startuolių. Kad rastume atsakymus į savo keliamus klausimus, mes galime nueiti daug toliau.

Darbas su ypač skvarbiomis tyrimų priemonėmis reikalauja ypatingo tarpusavio pasitikėjimo. Neatsitiktinai apie patikimiausius žmones sakome: „Su ja/juo eičiau į žvalgybą“. Pasitikėjimui užaugti reikia laiko, todėl žvalgybos pareigūnų ugdymas yra ilgas procesas, kuriam Valstybės saugumo departamentas skiria ypatingą dėmesį.

Visi priimti į tarnybą pareigūnai išklauso pagrindinį parengimo kursą, supažindinantį su žvalgybos principais, Valstybės saugumo departamento veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimais. Tolimesnis ugdymas priklauso nuo žvalgybos pareigūno veiklos srities ir jam skiriamų užduočių pobūdžio.

Žvalgybos pareigūnų karjera klostosi labai skirtingai. Vieni gilinasi į konkrečią sritį, ieško naujų techninių ar metodologinių sprendimų, kiti keičia veiklos sritis ir labiau vertina sprendžiamų problemų įvairovę. Visiems jiems, pagal jų konkrečius poreikius, ieškome galimybių mokytis ir kelti kvalifikaciją tiek pačiame Valstybės saugumo departamente, tiek ir Lietuvos bei užsienio valstybių mokslo, mokymo ir kitose įstaigose.

Jonas Polovinskas-Budrys, vienas iš Lietuvos žvalgybos kūrėjų, savo tarnybą vadino gera gyvenimo mokykla. Šioje mokykloje pareigūnai nuolat tobulėja, ugdydami kūrybiškumą, įveikdami ribas ir vis geriau pažindami save ir kitus.

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra bei socialinės garantijos

Nors šnipų romanų ir filmų autoriai mėgsta vaizduoti žvalgybą kaip darbą, kuris niekada nesibaigia, realybė nėra tokia dramatiška. Kai kurie žvalgybos veiksmai ir užduotys iš tikrųjų gali būti vykdomi neįprastu paros metu ar poilsio dienomis. Be to, kai kurios tarnybos funkcijos (pavyzdžiui, fizinė apsauga) turi būti užtikrinamos visą parą. Tačiau dauguma žvalgybos pareigūnų dirba įprastomis darbo dienomis, įprastu laiku ir ilsisi poilsio dienomis. Tiesą sakant, mūsų darbo slaptumas yra didelis privalumas – darbo ne tik nebūtina, bet ir negalima neštis į namus.

Įstatymai taip pat užtikrina žvalgybos pareigūnams pakankamą poilsį atostogų metu. Pareigūnų kasmetinių atostogų trukmė – 30 kalendorinių dienų ir yra ilginama augant tarnybos stažui iki 45 kalendorinių dienų.

Žvalgybos pareigūnų atlyginimo dydis priklauso nuo užimamų pareigų, priskirtų funkcijų ir yra apskaičiuojamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Be pareiginės algos pareigūnams mokami priedai už tarnybos stažą ir tarnybinį rangą.

Ištarnavę 5 ir daugiau metų žvalgybos pareigūnai įgyja teisę gauti pareigūnų valstybinę pensiją. Pensijos dydis priklauso nuo ištarnauto laiko.

Norėdami dalyvauti atrankoje į tarnybą (darbą) Valstybės saugumo departamente, užpildykite klausimyną. Klausimyno pildymo instrukciją rasite paspaudę šią nuorodą.

Siūlomas pozicijas rasite čia.