Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija koordinuoja Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos bei užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos apsaugos veiksmų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos institucijose.

Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos funkcijas nustato Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 3 dalis.

Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sudaroma iš šešių narių – po du narius deleguoja Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas.

Komisijos nariai – Jūratė Raguckienė, Daiva Beliackienė, Mindaugas Silkauskas, Indrė Pukanasytė, Vitalij Dmitrijev, Gintarė Žukaitė.

VSD struktūrinis padalinys, įgyvendinantis ir kontroliuojantis įslaptintos informacijos apsaugos veiksmus, atlieka Komisijos sekretoriato funkcijas.

Komisijos sekretoriato kontaktai:

Pilaitės pr. 19 LT-06264 Vilnius, tel. 8 706 66128, el. p. nsa@vsd.lt