Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti pirkime, kuriame bus naudojama įslaptinta informacija, privalo gauti tiekėjo patikimumą patvirtinantį pažymėjimą. Šis pažymėjimas išduodamas VSD patikrinus ūkio subjektą ir nustačius, kad jis atitinka Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo keliamus reikalavimus.

Teikėjo patikimumą patvirtinantis pažymėjimas išduodamas VSD patikrinus juridinį asmenį bei jo darbuotojus, pretenduojančius gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir nenustačius aplinkybių dėl kurių toks pažymėjimas ar leidimai neišduodami.

Juridinio asmens patikimumas įvertinamas per 6 mėnesius nuo reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

I. Juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiekėjo patikimumą patvirtinantį pažymėjimą slaptumo žymai „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“ privalo VSD pateikti:

  1. Prašymą inicijuoti juridinio asmens tikrinimo procedūrą, kuriame nurodyti juridinio asmens rekvizitai ir darbuotojų, kuriems reikalingi leidimai dirbti ar susipažinti  su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ar aukštesne, sąrašas;
  2. Užpildytą Įslaptintų sandorių saugumo klausimyną;
  3. Juridinio asmens administracijos vadovo ir asmens, vykdančio juridinio asmens buhalterinę apskaitą, užpildytus dokumentus. (Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. VSD nepriima ranka užpildytų klausimynų, todėl siekiant išvengti nesklandumų, prašome naudotis interneto svetaine epis.lt  Plačiau skaitykite čia.);
  4. Už atskiras įslaptintos informacijos apsaugos sritis atsakingų juridinio asmens darbuotojų bei juos pavaduojančių darbuotojų, taip pat darbuotojų, kuriems reikalingi leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, užpildytus dokumentus. (Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. VSD nepriima ranka užpildytų klausimynų, todėl siekiant išvengti nesklandumų, prašome naudotis interneto svetaine epis.lt  Plačiau skaitykite čia.);
  5. Informaciją, reikalingą patalpoms, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, įvertinti dėl jų pripažinimo tinkamomis dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti (tuo atveju, jei juridinis asmuo numato dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti savo patalpose);
  6. Informaciją, reikalingą įteisinti Įslaptintos informacijos ryšių informacinę sistemą (tuo atveju, jei juridinis asmuo ketina apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją savo ryšių informacinėse sistemose).

II. Juridiniai asmenys, siekiantys gauti įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančią pažymą privalo VSD pateikti:

  1. Prašymą inicijuoti tiekėjo tikrinimo procedūrą, kuriame nurodyti juridinio asmens rekvizitai ir darbuotojų, kuriems reikalinga teisė dirbti ar susipažinti  su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, sąrašas;
  2. Juridinio asmens administracijos vadovo, asmens, vykdančio juridinio asmens buhalterinę apskaitą, taip pat darbuotojų, kuriems bus būtina teisė dirbti ar susipažinti  su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, užpildytus klausimynus;
  3. Informaciją, reikalingą patalpoms, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, įvertinti dėl jų pripažinimo tinkamomis dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti (tuo atveju, jei juridinis asmuo numato dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti savo patalpose);
  4. Informaciją, reikalingą įteisinti Įslaptintos informacijos ryšių informacinę sistemą (tuo atveju, jei juridinis asmuo ketina apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją savo ryšių informacinėse sistemose).

 

Telefonas pasiteiravimui: 8 706 66137.