Eiti pareigas, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, gali tik leidimą dirbti su įslaptinta informacija turintis asmuo. Ūkio subjektai, dalyvaujantys įslaptintuose sandoriuose, kuriuos sudarant ir (ar) vykdant bus susipažįstama su įslaptinta informacija, privalo turėti galiojantį tiekėjo patikimumo pažymėjimą.