Paslapčių subjektai (institucijos) ar juridiniai asmenys, siekiantys savo patalpose saugoti ir dirbti su įslaptinta informacija taip pat apdoroti įslaptintą informaciją savo informacinėse sistemose, turi gauti leidimus, patvirtinančius, kad jų patalpos ir (ar) informacinės sistemos atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus.

Paslapčių subjektų ir tiekėjų patalpas vertina Valstybės saugumo departamentas.

Paslapčių subjektų ĮIRIS vertinimą atlieka Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (jei ĮIRIS statusą siekia įgyti tiekėjas, dokumentai vertinimui pateikiami per Valstybės saugumo departamentą).