BENDRIEJI

 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo
 4. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos patvirtintos Posėdžių ir pasitarimų, kurių metu naudojama įslaptinta informacija, organizavimo ir vykdymo rekomendacijos
 5. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl renginių, kurių metu naudojama įslaptinta informacija, organizavimo

PERSONALO PATIKIMUMAS

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo, suteikimo tvarkos aprašas
 2. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl pareigybių, susijusių su didelėmis grėsmėmis įslaptintos informacijos saugumui, sąrašų sudarymo kriterijų

TIEKĖJŲ PATIKIMUMAS

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašas

ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMAS

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos administravimo tvarkos aprašas
 3. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos patvirtinta Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos registratūrų sistema
 4. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl laikmenų, kuriose kartu įrašyti Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių ir Lietuvos įslaptinti dokumentai, administravimo
 5. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma „Visiškai slaptai”, naikinimo
 6. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl dokumentų, pripažintų nepagrįstai įslaptintais, administravimo procedūrų

ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖ APSAUGA

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašas
 2. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl įmonių fizinės ir ADA apsaugos

ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS RYŠIŲ IR INFORMACINĖ APSAUGA

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašas
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl elektroninių įslaptintų dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės
 5. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas dėl USB sąsają turinčių laikmenų naudojimo įslaptintos informacijos saugojimui ir perdavimui
 6. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl įmonių fizinės ir ADA apsaugos

KITI

 1. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos patvirtintos Patikrinimo dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo atlikimo rekomendacijos
 2. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl paslapčių subjekto statuso suteikimo
 3. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl privalomų įslaptintų sandorių nuostatų
 4. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl įslaptinto žinyno rengimo ir jo sandaros
 5. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl procedūrų organizuojant įslaptintus sandorius
 6. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl Vyriausybės kanclerio pateiktų darbo grupės išvadų ir rekomendacijų paslapčių subjektams pateikimo
 7. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl detalių įslaptinamos informacijos sąrašų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
 8. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl įslaptintų sandorių organizavimo procedūrų metu naudojamos įslaptintos informacijos apsaugos
 9. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl įslaptintos informacijos naikinimo
 10. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl pareigybių aprašymuose įrašytų specialiųjų reikalavimų
 11. Įslaptintos informacijos evakuacijos arba sunaikinimo planų karo, nepaprastosios padėties ar ekstremalių situacijų atveju rengimo rekomendacijos
 12. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl savivaldybių mobilizacinių planų slaptumo žymų ir tipinio savivaldybių detalaus įslaptinamos informacijos sąrašo projekto
 13. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl pareigybių, kurioms užimti reikalinga teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo”, sąrašų sudarymo
 14. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas Dėl Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 13 straipsnio  2 dalies nuostatų išaiškinimo