Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas savo darbe vadovaujasi šiais pagrindiniais Lietuvos Respublikos įstatymais:

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu
Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu
Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymu
Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymu
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu