Viešųjų pirkimų taisyklės

Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo 
Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento supaprastintų pirkimų taisyklės

Informacija apie planuojamus pirkimus

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2018 m. pirkimų planas skelbiamas Centriniame viešųjų pirkimų portale.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2017 m. pirkimų planas
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2016 m. pirkimų planas
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2015 m. pirkimų planas
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2014 m. pirkimų planas
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2013 m. pirkimų planas
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2012 m. pirkimų planas

Informacija apie pradedamus pirkimus

Transporto priemonių pirkimas (patikslinta pirkimo informacija)
Finansų išteklių apskaitos bei planavimo sistemos autorinės priežiūros paslaugų mažos vertės pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje
Transporto priemonių pirkimas
Baldų pirkimas
Komutavimo įrangos pirkimas
Transporto priemonės nuoma
Telekomunikacinės įrangos pirkimas
Terminalinių darbo vietų pirkimas
Automobilio nuoma
Kėdžių posėdžių salei pirkimas
Darbo kabinetų baldų specifikacija
Automobilinių degalų degalinėse pirkimas
Terminalinių darbo vietų pirkimas
Administracinio pastato Klaipėdoje paprastojo remonto darbų pirkimas
Optinės tinklo plokštės
Lengvieji automobiliai
Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas

Informacija apie mažos vertės pirkimus

2017 m. I ketvirtis
2017 m. II ketvirtis

2016 m. I ketvirtis
2016 m. II ketvirtis
2016 m. III ketvirtis
2016 m. IV ketvirtis

2015 m. I ketvirtis
2015 m. II ketvirtis
2015 m. III ketvirtis
2015 m. IV ketvirtis

Techninių specifikacijų projektai

Komutavimo įrangos techninė specifikacija
Lengvųjų automobilių pirkimo techninė specifikacija
Telekomunikacinės įrangos pirkimo techninė specifikacija
Kompiuterinės įrangos techninė specifikacija
Darbo kabinetų baldų techninė specifikacija
Transporto priemonės nuomos techninė specifikacija
Automobilio nuoma
Terminalinių darbo vietų techninė specifikacija
Optinės plokštės techninė specifikacija
Automobilinių degalų pirkimo techninė specifikacija
Tarnybinio transporto priemonių techninė specifikacija
Pastato remonto darbų pirkimas
Kelionių organizavimo techninių specifikacijų projektas

Detalesnė viešinama informacija apie viešuosius pirkimus skelbiama Centriniame viešųjų pirkimų portale.

Ataskaitos apie vykdomus ir įvykdytus pirkimus