Atranką sudaro šeši pagrindiniai etapai:

 1. Pirminis pokalbis
 2. Duomenų rinkimas
 3. Psichologinis vertinimas
 4. Profesinis vertinimas
 5. Patikimumo vertinimas
 6. Galutinis vertinimas

Plačiau su atrankos procesu galite susipažinti https://www.vsd.lt/karjera/atrankos-procedura/.

Norime pažymėti, kad atrankos metu visapusiškai patikrinami kandidato biografijos faktai, asmeninės savybės ir profesinės žinios, bendrieji gebėjimai, įgūdžiai, kompetencijos ir potencialas, vertinama sveikatos būklė. Visi VSD žvalgybos pareigūnai ir darbuotojai privalo turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, todėl atrankos metu tikrinamas ir kandidatų patikimumas. Tikrinimo metu vertinama, ar kandidatui gali būti patikėta įslaptinta informacija, ar jis yra patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei. Tikrinant kandidatų patikimumą naudojamas poligrafas. Atrankos procesas yra skirtas tam, kad galėtume geriau suprasti, kaip jums sektųsi dirbti ir prisidėti prie tos misijos, kurią atlieka žvalgybos institucija.

Negalime pateikti itin detalios ir išsamios informacijos apie atrankos procesą, tačiau tikime, kad ši informacija leis jums suprasti, ko tikėtis ir kaip pasiruošti atrankai.

Taip. Sėkmingai praėjus atrankos etapą su kandidatu yra susisiekiama ir sutariama dėl tolesnių žingsnių. Atrankos etapai užtrunka nevienodą laiko tarpą ir gali tekti laukti nuo kelių savaičių iki mėnesio ar ilgiau, kol mūsų atrankos specialistai su kandidatu vėl susisiekia. Tačiau tai nereiškia, kad atranka nevyksta – atrankos procesas į žvalgybos pareigūnus yra vykdomas itin kruopščiai ir atsakingai, todėl jis yra ilgesnis nei kitose organizacijose. Jis yra ilgesnis nei kitur dėl saugumo ir patikimumo patikrinimo reikalavimų. Jeigu Jums kyla klausimų, visada galite parašyti mūsų atrankų komandai el. paštu [email protected]

Jeigu atranka nutraukiama, kandidatas apie tai informuojamas. Nors atrankos procesas yra pakankamai ilgas, tačiau kandidatų į žvalgybos pareigūnus įprastas gyvenimo ritmas nenukenčia.

Taip. Jeigu atranka yra nutraukiama, kandidatas apie tai informuojamas, tačiau komentarai ir grįžtamasis ryšys apie atrankos nutraukimo priežastis nėra teikiami.

Žvalgybos pareigūnų atranka vykdoma itin kruopščiai ir atsakingai, todėl procesas tęsiasi vidutiniškai 6 mėnesius, o tam tikrais atvejais ir ilgiau. Tai yra įprasta praktika daugelyje Vakarų šalių žvalgybos ir saugumo tarnybų.

Ne. Kai kurias konkrečias pareigybes mes skelbiame, kai kurių ne. Jeigu randate skelbimą, kad ieškome žvalgybos pareigūnų ir jūs norite prisijungti prie Valstybės saugumo departamento komandos, rekomenduojame aplikuoti. Būkite pasiruošę pristatyti savo stipriąsias savybes, per atrankos procesą bus įvertintos Jūsų galimybės, potencialas. Jeigu praeisite atranką, Jums bus pasiūlyta pozicija, tinkamiausia pagal asmenines ir profesines savybes.

Norėdami dalyvauti atrankoje, užpildykite elektroninį klausimyną DĖL TARNYBOS (DARBO) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTE arba atsiųskite savo gyvenimo aprašymą el. paštu [email protected].

Nėra idealaus kandidato apibrėžimo. Skirtingų charakterio savybių, įvairaus išsilavinimo ir įvairios gyvenimo bei profesinės patirties turintys žmonės dirba VSD. Mūsų skirtumuose yra ir mūsų stiprybė. Mums svarbu, kad kandidatas turėtų stiprią motyvaciją, gebėtų bendrauti ir kurti santykius, dirbti komandoje, kritiškai ir kūrybiškai mąstytų, būtų sąžiningas, inovatyvus ir dinamiškas.

Atkreipiame dėmesį, kad Žvalgybos įstatyme įtvirtinta, jog asmuo, priimamas į tarnybą (darbą) žvalgybos institucijoje, turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

 • būti Lietuvos Respublikos pilietis;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 55 metų (išskyrus asmenis, priimamus dirbti pagal darbo sutartį);
 • turėti siekiamoms pareigoms nustatytą išsilavinimą;
 • būti tinkamas pagal sveikatos būklę;
 • atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, jeigu pareigos susijusios su įslaptintos informacijos naudojimu.

Žvalgyboje mes dirbame su valstybės paslaptimis, todėl natūralu, kad apie savo darbą žvalgybos pareigūnai negali kalbėti. Iš pradžių tai gali būti sudėtinga, bet vėliau tai tampa įprasta. Mes pateikiame rekomendacijas, kaip galima aptarti savo darbą su šeima ar artimaisiais.

Šios informacijos negalime pateikti, kadangi teisės aktuose įtvirtinta, jog informacija apie VSD personalą yra įslaptinta.

Į visus klausimus dėl atrankos proceso ir kandidatavimo Jums atsakys mūsų atrankos komanda, kuriai galite rašyti el. paštu [email protected]

Ne. Tokios galimybės, deja, nėra, kadangi VSD dirbama su įslaptinta informacija ir su ja dirbti galima tik saugioje aplinkoje. Vis tik mūsų darbo slaptumas yra didelis privalumas – darbo ne tik nebūtina, bet ir negalima neštis į namus.

Valstybės saugumo departamento interneto puslapyje www.vsd.lt karjeros skiltyje rasite aktualią informaciją apie darbą VSD, atrankos procesą. Rekomenduojame susipažinti su VSD veikla, misija, teisės aktais, kurie apibrėžia žvalgybos institucijos veiklą, reikalavimais, kurie taikomi priimamiems į darbą žvalgybos pareigūnams, tarnybos sąlygomis, taikomais apribojimais ir draudimais. Patariame ateitį į pokalbį gerai pailsėjus, atsipalaiduoti, būti savimi ir visapusiškai atviram. Visada naudinga pagalvoti apie tai, kokios yra Jūsų stipriosios pusės ir gebėjimai, kurie padėtų Jums atsidūrus naujose ir unikaliose situacijose.

Ne. VSD siūlo darbo vietą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Taip. Nors šnipų romanų ir filmų autoriai mėgsta vaizduoti žvalgybą kaip darbą, kuris niekada nesibaigia, realybė yra kitokia. Mes atsakingai žiūrime į darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.  Žinoma, kai kurie žvalgybos veiksmai ir užduotys gali būti vykdomi neįprastu paros metu ar poilsio dienomis, tačiau dauguma žvalgybos pareigūnų dirba įprastomis darbo dienomis, įprastu laiku ir ilsisi poilsio dienomis. Kaip ir kitose organizacijose prireikus ieškome lankstesnio darbo grafiko galimybių, kad būtų galima suderinti asmeninius ir šeiminius įsipareigojimus su profesiniu gyvenimu.

VSD nėra teisėsaugos institucija ar slaptosios policijos pajėgos. VSD neatlieka ikiteisminių tyrimų, mūsų darbuotojai neturi teisės sulaikyti ar suimti žmonių. Esame civilinė žvalgybos institucija, tačiau glaudžiai bendradarbiaujame su policija ir kitomis teisėsaugos institucijomis, kad užkirstume kelią nacionaliniam saugumui kylančioms grėsmėms, neutralizuotume rizikas.

Principas „Būtina žinoti“ reiškia, kad įslaptinta informacija gali būti patikėta tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turintiems asmenims ir tik tokia apimtimi, kuri būtina tarnybinėms pareigoms atlikti.