Valstybės saugumo departamento direktorių penkerių metų kadencijai Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Prezidentas. D. Jauniškis Valstybės saugumo departamento direktoriumi antrai kadencijai paskirtas 2020 m. balandžio 14 d. 

Gyvenimo aprašymas:

1990–1993 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriuje.

1993–1994 m. dirbo Vadovybės apsaugos departamente.

1995 m. pradėjo tarnybą Ypatingosios paskirties tarnyboje. Nuo 1997 iki 2006 m. buvo vado pavaduotojas, 2006–2008 m. tarnybos vadas.

2008 m. paskirtas Specialiųjų operacijų pajėgų vadu.

2015 m. balandžio 14 d. pradėjo eiti Valstybės saugumo direktoriaus pareigas.

D. Jauniškis turi ekonomikos bakalauro laipsnį. Studijavo Baltijos gynybos koledže Estijoje ir Sausumos pajėgų karo koledže JAV. 2012 m. Vašingtono universitete jam suteiktas strateginių studijų magistro laipsnis.

D. Jauniškis 2002, 2004 ir 2007 metais dalyvavo tarptautinėse misijose.

Už nuopelnus yra įteikti šie apdovanojimai: 

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius, Sausio 13-osios medalis, Krašto apsaugos sistemos (KAS) medalis „Už nuopelnus“, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius, Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“, JAV kariuomenės medalis, KAS medalis už tarptautines operacijas, Lietuvos kariuomenės medalis „Už pasižymėjimą“.

Svarbiausios Valstybės saugumo departamento direktoriaus funkcijos:

Direktorius vykdo Prezidento, Seimo, Vyriausybės pavedimus, susijusius su Valstybės saugumo departamento funkcijomis: vadovauja ir atstovauja departamentui, organizuoja jo darbą, teikia teisės aktų projektus įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčioms valstybės institucijoms, aukščiausiajai šalies valdžiai, o esant būtinybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms teikia su valstybės saugumo klausimais susijusią informaciją, išvadas ir rekomendacijas.