Kaip vyksta atranka į Valstybės saugumo departamentą?

I etapas. Pirminis pokalbis.

Kandidatai, kurie geriausiai atitinka VSD personalo poreikius, kviečiami pradėti atranką. Pirminės atrankos etapo metu kalbame apie kandidatų motyvaciją dirbti VSD ir jų lūkesčius, išsilavinimą, darbinę patirtį, taip pat gyvenimo patirtį ir supančią aplinką, siekdami įvertinti asmenines bei dalykines kandidatuojančiojo savybes. Kandidatams pristatome savo organizaciją, supažindiname su VSD veiklos specifika, priėmimo į tarnybą (darbą) VSD sąlygomis bei taikomais apribojimais.

II etapas. Duomenų rinkimas.

Šis etapas yra skirtas surinkti kuo išsamesnę informaciją apie kandidatą, todėl kiekvieno kandidatuojančiojo prašome pateikti informaciją apie jo aplinką, interesus, veiklą, ryšius, pasiekimus. Kandidatas pildo nustatytos formos elektroninius klausimynus, taip pat turi praeiti sveikatos patikrinimo procedūras.

III etapas. Psichologinis vertinimas.

Šio etapo metu kandidatai atlieka psichologinius testus, praktines užduotis, vyksta pokalbiai.

IV etapas. Profesinis vertinimas.

Šio etapo metu atliekamas kvalifikacijos, bendrųjų kompetencijų ir potencialo vertinimas. Jo metu pagal veiklos sritis gali būti tikrinami kandidatų analitiniai gebėjimai, atliekamos praktinių užduočių moduliacijos, vyksta profesiniai pokalbiai.

V etapas. Patikimumo vertinimas.

Šis etapas yra skirtas įvertinti kandidatų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, būtiniems gauti leidimą  dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Visi kandidatai, sėkmingai praėję ankstesnius etapus, tikrinami poligrafu.

VI etapas. Galutinis vertinimas.

Šis etapas skirtas įvertinti visą atrankos proceso metu surinktą informaciją ir priimti galutinį sprendimą dėl kandidato tinkamumo užimti konkrečias pareigas. Sėkmingai praėjus visą atrankos procesą, kandidatui pateikiamas pasiūlymas tarnauti (dirbti) VSD ir nuo sutartos datos asmuo priimamas į tarnybą (darbą).

 

Dėl kruopštaus patikimumo ir saugumo patikrinimo atrankos procesas į žvalgybos pareigūnus tęsiasi vidutiniškai  apie 6 mėnesius, o tam tikrais atvejais ir ilgiau. Nors atrankos procesas yra pakankamai ilgas, tačiau kandidatų į žvalgybos pareigūnus įprastas gyvenimo ritmas nenukenčia.

Atkreipiame dėmesį, kad gali ilgiau užtrukti laikotarpis nuo tada, kai Jūs VSD atsiunčiate gyvenimo aprašymą ar užpildote elektroninį klausimyną ir mes su Jumis susisiekiame dėl pirmojo pokalbio. Susisiekiame tik su tais kandidatais, kurie atitinka VSD personalo poreikius.

 

Atrankos proceso metu yra vertinama:

 1. Motyvacija;
 2. Analitiniai gebėjimai;
 3. Sąžiningumas ir patikimumas;
 4. Bendravimas ir gebėjimas kurti santykius;
 5. Gebėjimas dirbti komandoje;
 6. Profesiniai įgūdžiai ir patirtis.

 Žvalgybos įstatyme įtvirtinta, kad asmuo, priimamas į tarnybą (darbą) žvalgybos institucijoje, turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

 

 • būti Lietuvos Respublikos pilietis;
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 55 metų (išskyrus asmenis, priimamus dirbti pagal darbo sutartį);
 • turėti siekiamoms pareigoms nustatytą išsilavinimą;
 • būti tinkamas pagal sveikatos būklę;
 • atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, jeigu pareigos susijusios su įslaptintos informacijos naudojimu.

 

Norėdami dalyvauti atrankoje, užpildykite elektroninį klausimyną DĖL TARNYBOS (DARBO) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTE arba atsiųskite savo gyvenimo aprašymą el. paštu [email protected].

Į pirmąjį pokalbį kviečiami kandidatai, kurie geriausiai atitinka VSD personalo poreikius.