A.V. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas; VSD direktoriaus 2019-06-06 įsakymas Nr. P-182. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 6 punkte.

A.M. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas; VSD direktoriaus 2019-05-31 įsakymas Nr. P-167. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

V.B. – tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos; VSD direktoriaus 2019-05-31 įsakymas Nr. P-165. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 9 punkte.