R.V. – tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos 2017-04-06 pagal Žvalgybos įstatymo 53 straipsnio 8 punktą. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 9 punkte.

D. B. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas; VSD direktoriaus 2018-03-08 įsakymas Nr. P-68. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 2 punkte.