Žvalgybos pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

Žvalgybos pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

Žvalgybos pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

Žvalgybos pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.