2021-03-02 d. žvalgybos pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.