S. D. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas; VSD direktoriaus 2018-12-21 įsakymas Nr. P-398. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

D. S. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas; VSD direktoriaus 2018-10-31 įsakymas Nr. P-343. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

Ž. L. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas; VSD direktoriaus 2018-10-26 įsakymas Nr. P-334. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

D. B. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas; VSD direktoriaus 2018-03-08 įsakymas Nr. P-68. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 2 punkte.