1. A.R. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas 2016-07-25 pagal Žvalgybos įstatymo 58 straipsnio 3 punktą. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 6 punkte.

2. E.G. – tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas 2016-08-02 pagal Žvalgybos įstatymo 58 straipsnio 3 punktą. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

3. R.V. – tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos 2017-04-06 pagal Žvalgybos įstatymo 53 straipsnio 8 punktą. Tarnybinis nusižengimas numatytas Žvalgybos įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 9 punkte.