Žvalgybos pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.