Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente (toliau – VSD) yra sudaryta galimybė vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateikti informaciją apie VSD galimai rengiamus, daromus ar padarytus Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus pažeidimus.

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimus turi teisę pateikti esami ir buvę VSD pareigūnai, darbuotojai ar asmenys su VSD susiję sutartiniais santykiais.

Pateikta informacija bus išnagrinėta ir su tyrimo atlikimu susiję sprendimai bus priimti vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Pranešimo pateikimo būdai:

Rekomenduojame užpildyti pranešimo apie pažeidimą formą.

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją pateikusiems asmenims konfidencialumas užtikrinamas Įstatymo nustatyta tvarka.