Misija – rinkti ir teikti žvalgybos informaciją sprendimų priėmėjams bei valstybės aukščiausioms institucijoms, analizuoti ir prognozuoti visuomeninius politinius bei ekonominius procesus, susijusius su grėsmėmis nacionaliniam saugumui ir kartu su kitomis nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis užkardyti valstybės nacionaliniam saugumui kylančias grėsmes.


Mūsų vertybės:

Lojalumas

Žvalgybos pareigūnų ištikimybė ir atsidavimas Lietuvos valstybei ir Departamentui.

Sąžiningumas

Garbingai, dorai ir laikantis aukščiausių moralės principų naudoti VSD įstatymu suteiktas teises ir galias išskirtinai Lietuvos valstybės interesams ir saugumui užtikrinti.

Kompetencija

Žvalgybos pareigūnų profesionalus ir kūrybiškas užduočių vykdymas, nuolatinis profesinio tobulėjimo siekis.

Pagarba

Pagarba Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, žmogaus teisėms ir laisvėms vykdant savo veiklą.