2010 metų liepos 20 dieną įsigaliojo Operatyvinės veiklos įstatymo pataisos dėl įslaptintos operatyvinės ir jos pagrindu parengtos kitos įslaptintos informacijos perdavimo ir panaudojimo. Šios pataisos suteikia teisinį pagrindą pateikti tokią informaciją kontroliuojančiai institucijai esant motyvuotam rašytiniam prašymui.

Primename, kad 2006 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinį tyrimą. NSGK tyrimo išvadose, be kita ko, buvo konstatuota, kad tyrėjai „negavo iš VSD prašomų analitinių pažymų, parengtų remiantis operatyvine informacija“. Pateikta parlamentinio tyrimo išvada, kad be minėtų pažymų negalima nustatyti galimų aukštų valstybės pareigūnų korupcinių ryšių arba užsienio šalių institucijų, įstaigų, asmenų galimai jiems daromos įtakos.

Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius G.Grina šių metų liepos 21 dieną sudarė darbo grupę, kuri pagal įstatyme nustatytus reikalavimus įpareigota iki Seimo rudens sesijos parengti dokumentus, kuriuos Seimas prašė pateikti 2006 m. gruodžio 21 dienos nutarimu Nr. X-1011 „Dėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui nepateiktų Valstybės saugumo departamento dokumentų“.