Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad 2010 m. liepos 22 d. „Ekspertai.eu“ ir „Laisvas laikraštis“, reaguodami į 2010 m. liepos 21 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą M.Kuizinaitės publikaciją „Terorizmo garbintojai atidengė savo veidą“, kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinį direktorių su prašymu atsakyti į septynis jiems iškilusius klausimus dėl galimos Valstybės saugumo departamento reakcijos į „Lietuvos ryto“ straipsnį ir prokuroro Justo Lauciaus pasisakymus.

Siekdami paaiškinti visuomenei Valstybės saugumo departamento paskirtį, funkcijas ir veiklos principus, informuojame, kad VSD gerbia žmogaus teises ir laisves ir nesiima jokių priemonių prieš Eglės Kusaitės teismo procese dalyvaujančius visuomenės atstovus bei asmenis, reiškiančius savo nuomonę dėl įtarimų bei kaltinimų Eglei Kusaitei pagrįstumo, galimo jos teisių pažeidimo, juolab žiniasklaidos pateiktos informacijos pagrindu. Valstybės saugumo departamentas gerbia piliečių teisę ginti savo pažeistas teises ar laisves įstatymų nustatyta tvarka. Piliečių veiksmai, kuriuose yra nusikalstamos veikos požymių, taip pat yra vertinami įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat informuojame, kad Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas jam įstatymu nustatytas funkcijas, renka informaciją apie ekstremistinius judėjimus, keliančius grėsmę valstybės saugumui ir apie tai informuoja Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančias institucijas.

Valstybės saugumo departamentas nekomentuos „Lietuvos ryto“ publikacijoje „Terorizmo garbintojai atidengė savo veidą“ pateiktų vertinimų ir ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro Justo Lauciaus nuomonės, kuri sulaukė nevienareikšmių vertinimų, nes tai nėra susiję su VSD vykdomomis funkcijomis.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Valstybės saugumo departamentas nepalaiko išskirtinių ryšių su jokiu Lietuvos dienraščiu, įskaitant dienraštį „Lietuvos rytas“.