Atsižvelgiant į Seimo pirmininkės I.Degutienės kreipimąsi dėl galimo 12 pažymų išslaptinimo, Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus G.Grinos nurodymu, darbą pradėjo specialioji ekspertų komisija.

Paslapčių subjektuose įslaptintos informacijos apsaugą koordinuoja nuolatinės specialiosios ekspertų komisijos. Jos sprendžia klausimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga. VSD specialioji ekspertų komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, turės įvertinti dokumentų išslaptinimo galimybes ir pateikti savo siūlymus bei išvadas generaliniam direktoriui. Remdamasis šios komisijos išvada VSD generalinis direktorius priims sprendimą dėl pagrindo pakeisti nustatytas pažymų slaptumo žymas.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas apibrėžia du atvejus, kuomet įslaptinta informacija gali būti išslaptinta – kai pasibaigia nustatytas įslaptinimo terminas arba išnyksta įslaptinimo tikslingumas, nors nustatytas įslaptinimo terminas dar nėra pasibaigęs.