Naujai statomame Valstybės saugumo departamento komplekse įvyko išvažiuojamasis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis.

Posėdžio metu komiteto nariai buvo supažindinti su Valstybės saugumo departamento infrastruktūros problemomis, komplekso statybų eiga, pastato ir teritorijos saugumo reikalavimais bei projekto perspektyvomis.

VSD vadovybė posėdžio metu pristatė detalią panaudotų lėšų ataskaitą, atlikto finansinio audito išvadas ir pateikė galimus VSD komplekso užbaigimo variantus.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams buvo sudarytos galimybės apžiūrėti VSD komplekso infrastruktūrą.