Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad nuo 2011 metų sausio 1 dienos, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo papildymui, keisis ir susipažinimo su archyvinėmis bylomis, kurios priklauso Nacionalinio dokumentų fondo ypatingajai daliai, tvarka.

Gyventojų genocido ir rezistencijos centras iš VSD perims dokumentus apie asmenis, kurie savanoriškai prisipažino bendradarbiavę su SSRS specialiosiomis tarnybomis ir kurie yra įrašyti į prisipažinusiųjų įskaitą. Kartu su dokumentais Centras perims ir įslaptintos informacijos rengėjo teises. Gyventojų genocido ir rezistencijos centras tikrins, analizuos ir skelbs buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus.

Nacionalinio dokumentų fondo ypatingajai daliai priklausančių dokumentų naudojimą riboja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas. Jo 20 straipsnyje, be kita ko, nurodoma, kad „priėjimas prie dokumentų, kuriuose yra informacijos, susijusios su asmenimis, prisipažinusiais slapta bendradarbiavus su SSRS specialiosiomis tarnybomis ir įrašytais į prisipažinusių asmenų įskaitą, taip pat atvejais, kai nuo SSRS specialiųjų tarnybų nukentėjęs asmuo pareiškia savo valią dėl informacijos apie jį naudojimo ribojimo iki jo mirties, yra ribojamas“.

Šiuo metu Valstybės saugumo departamentas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo vykdymą. Šio įstatymo 7 straipsnis teigia, kad jei asmenys laiku savanoriškai prisipažino bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikė visą jiems žinomą informaciją, susijusią su specialiųjų tarnybų veikla, jie buvo įrašyti į įskaitą. Toks prisipažinimo faktas bei prisipažinusio asmens pateikti duomenys yra valstybės paslaptį sudaranti informacija, kuri įslaptinama, naudojama ir išslaptinama įstatymų nustatyta tvarka.

Nuo 2011 metų sausio 1 dienos, įsigaliojus jau minėtam Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo papildymui, keisis ir Vyriausybės nustatytos priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklės.