Vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą, Valstybės saugumo departamente buvo sudaryta Tarnybinio tyrimo komisija, kuriai pavesta atlikti tyrimą ir pateikti išvadą, ar buvusio VSD pareigūno Vytauto Pociūno mirtis (žūtis) yra susijusi su tarnyba VSD.

Tarnybinio tyrimo komisija nustatė, kad Vytautui Pociūnui nuo 2006 m. rugpjūčio 5 d. iki 25 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu buvo pavesta pavaduoti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine generalinę konsulę jos kasmetinių atostogų metu. Vytautas Pociūnas 2006 m. rugpjūčio 22-23 d. buvo tarnybinėje komandiruotėje Baltarusijos Respublikos Bresto mieste kaip Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas, pavaduojantis generalinę konsulę dalyvaujant Ukrainos Nepriklausomybės 15-ųjų metinių renginyje ir jokių VSD užduočių nevykdė.

Dėl priežastinio ryšio tarp V.Pociūno mirties (žūties) ir jo pareigų, susijusių su VSD veikla vykdymo, nustatymo Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje dėl V.Pociūno mirties (žūties) fakto Bresto mieste. Generalinė prokuratūra informavo, kad šioje tyrimo stadijoje vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar V.Pociūno mirtis įvyko dėl nusikalstamų veiksmų, kokie šios nusikalstamos veikos motyvai, negali, nes nesurinkti visi tyrimui reikšmingi duomenys. Todėl Tarnybinio tyrimo komisija pateikė išvadą, jog negali nustatyti ar yra priežastinis ryšys tarp Vytauto Pociūno mirties (žūties) ir jo pareigų, susijusių su VSD veikla

VSD Tarnybinio tyrimo komisijos išvados perduotos našlei L.Pociūnienei.