Tiriant Anderso Behringo Breiviko įvykdytas žudynes Norvegijoje Valstybės saugumo departamentas glaudžiai bendradarbiauja su Norvegijos saugumo tarnyba – operatyviai keičiasi informacija, tikrina A.B.Breiviko sąsajas su Lietuva. Siekiant nepakenkti Norvegijos vykdomam tyrimui, VSD jokios informacijos pateikti visuomenei, deja, negali.

Šiuo metu VSD nemato išaugusios ekstremistinių organizacijų ar pavienių, radikalias pažiūras deklaruojančių asmenų keliamos grėsmės Lietuvos saugumui.

Pagal savo kompetenciją VSD stebi kraštutinių pažiūrų, ekstremistinių organizacijų ir pavienių asmenų veiklą Lietuvoje. Pastaruoju metu VSD stebi pavienių kraštutinių pažiūrų asmenų ryšių su Europos ekstremistinėmis organizacijomis ir judėjimais plėtimąsi.

Vadinamoji “Vienišo vilko” taktika, kai teroristinį aktą planuoja, rengia ir vykdo vienas asmuo, Europos saugumo tarnyboms kelia vis didesnį susirūpinimą. Šią taktiką propaguoja tiek įvairios, nepaisant ideologijos, ekstremistinės grupuotės, tiek paskiri, nepriklausantys grupėms ar judėjimams teroro aktų planuotojai.

“Vienišo vilko” taktika yra veiksminga dėl to, kad pavienis asmuo nekelia įtarimų, nėra jokių motyvų imti jį sekti, tikslinga veikla jis užsiima ne palaikydamas socialinius ryšius ir viešai demonstruodamas įsitikinimus, bet visiškai privačioje erdvėje. Saugumo tarnyboms tokius asmenis yra itin sunku identifikuoti ir užkardyti jų veiklą.

Tokius galimus asmenis gali pastebėti, įvertinti ir įspėti apie jų galbūt keistą kitų žmonių atžvilgiu elgesį, agresiją, netoleranciją esantys šalia kaimynai, bendradarbiai, artimieji. Valstybės saugumo departamentas atkreipia dėmesį, kad prevenciškai kovojant su pavieniais, kartais ir nesusisaisčiusiais su jokia ekstremistine grupe asmenimis itin svarbi tampa visuomenės pagalba. Atidumas šalia esančiam , dėmesys, psichologinis pastabumas gali tapti svarbia priemone užkertant kelią labai žiauriems nusikaltimams.