Šiandien įvyko Valstybės saugumo departamento sušauktas Tarpžinybinės koordinacinės komisijos prieš terorizmą posėdis. Jame apsvarstyti saugumo klausimai, susiję su pasirengimu 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionatui.

Atsakingų institucijų atstovai pateikė informaciją apie planuojamas ir įgyvendinamas teroristinio išpuolio prevencijos priemones, apsvarstyti tokių priemonių koordinavimo klausimai.

Tarpžinybinė koordinacinė komisija prieš terorizmą buvo sudaryta 2002 metų vasario 15 dieną. Komisijai vadovauja Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius. Komisijoje dalyvauja Vidaus reikalų, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Ūkio, Aplinkos, Finansų, Užsienio reikalų, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Energetikos ministerijų atstovai, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos atstovas, Generalinio prokuroro pavaduotojas, Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos policijos generalinis komisaras ir Antrojo operatyvinių tarnybų prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius.

Tarpžinybinė koordinacinė komisija svarsto strateginius kovos prieš terorizmą ir jo prevencijos klausimus, numato neatidėliotinas priemones, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos programos prieš terorizmą įgyvendinimą, teikia pasiūlymus Valstybės gynimo tarybai, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.