Atsižvelgdamas į visuomenės susidomėjimą, Valstybės saugumo departamentas patvirtina, kad 2011 metų lapkričio 17 dieną, gavęs Generalinės prokuratūros raštą, pradėjo rinkti informaciją dėl galimo informacijos nutekinimo iš pasitarimo dėl padėties banke „Snoras“ aplinkybių.

Valstybės saugumo departamentas Generalinės prokuratūros prašymu poligrafu patikrino pasitarime dalyvavusius prokurorus. Vėliau analogiškas patikrinimas buvo atliktas ir dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų. Procedūros buvo atliekamos pagal Poligrafo naudojimo įstatymą.

Atlikus tyrimus poligrafu (toks tyrimas traktuojamas kaip priemonė surinkti papildomai informacijai), apie rezultatus buvo informuoti aukščiausi politiniai valstybės ir su tyrimu susijusių institucijų vadovai.

Pagal Poligrafo naudojimo įstatymą visi tiriamieji turi teisę į pakartotinus tyrimus. Siekiant nešališkumo, Valstybės saugumo departamentas norintiems pakartoti tyrimą rekomendavo tai padaryti kitose tokią teisę turinčiose institucijose.

Kaip jau buvo skelbta, 2012 metų vasario 14 dieną apibendrintus visų tyrimų rezultatus Valstybės saugumo departamentas savo rašte pateikė vidaus reikalų ministrui R.Palaičiui ir pasiūlė priimti atitinkamus sprendimus.

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad Lietuvos žvalgybos ir saugumo institucijų tyrimo poligrafu specialistai yra nuolat sertifikuojami Vakarų valstybėse.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra šiuo metu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl informacijos apie planuojamus pareigūnų veiksmus, tiriant banko „Snoras“ veiklą, neteisėto atskleidimo, todėl Valstybės saugumo departamentas negali teikti su tyrimu susijusių detalių komentarų.