Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įstatymą departamento pareigūnams yra suteikiami šie laipsniai:
saugumo generolo, saugumo pulkininko, saugumo pulkininko leitenanto, saugumo majoro, saugumo kapitono, saugumo vyresniojo leitenanto, saugumo leitenanto, saugumo jaunesniojo leitenanto, saugumo viršilos. (Kaip atrodo antpečiai galite pasižiūrėti tinklalapio skiltyje „VSD pareigūnų laipsniai“).

Valstybės gynimo tarybai 2010 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. V–31 patvirtinus Žvalgybos kontrolės ir koordinavimo stiprinimo koncepciją, prasidėjo nacionalinės žvalgybos sistemos pertvarka. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento strategijos 2011-2020 m. nuostatas, kurioms pritarė Valstybės gynimo taryba ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Valstybės saugumo departamentas yra civilinė (nestatutinė) žvalgybos institucija.

Siekiant išsamiai ir nuosekliai reglamentuoti žvalgybą, kontržvalgybą, taip pat žvalgybos pareigūnų tarnybos sąlygas, 2011 m. Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė parengė Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Jame numatyta, kad žvalgybos pareigūnai saugumo laipsnių nebeturės, kadangi departamentas nėra karinė institucija.