Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas įstatymais numatytus atskaitingumo ir priežiūros įpareigojimus, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateikė 2011 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir 2011 metų VSD veiklos ataskaitą.

NSGK išklausė VSD informaciją dėl metinio grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo, kuriame buvo pateikta informacija apie grėsmes įvairiems Lietuvai svarbiems ūkio sektoriams, atkreiptas dėmesys į užsienio valstybių žvalgybų veiklą Lietuvoje, aptarti konkretūs duomenys pagal atitinkamas VSD veiklos sritis.

Svarstant VSD metinę ataskaitą pažymėta, kad 2011 metų VSD veiklos strategija negalėjo būti visiškai įgyvendinama dėl nepakankamo institucijos veiklos finansavimo. NSGK savo sprendime konstatavo, kad strategijos tikslus įgyvendinti neskiriant VSD veiklai pakankamai finansinių išteklių, bus sudėtinga ir ateityje. Dėl nepakankamo finansavimo 2011 metais Departamentas negalėjo visiškai įvykdyti Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programos. NSGK apie tai informavo Vyriausybę ir teikė savo siūlymus.

Apsvarstęs 2011 metų VSD metinę ataskaitą, NSGK išreiškė apgailestavimą, kad kai kuriose visuomenės informavimo priemonėse vyrauja išankstinė negatyvi nuomonė apie Departamentą ir jo pareigūnus. Pažymėta, kad tai daro neigiamą įtaką Departamento veiklai, jos rezultatams, taip skatinamas nepasitikėjimas svarbia žvalgybos institucija bei gali būti trikdomos pastangos reformuoti VSD ir padaryti jo veiklą skaidrią bei suprantamą visuomenei. Kartu buvo konstatuota, kad NSGK negavo duomenų, patvirtinančių viešojoje erdvėje minėtus Departamento ar saugumo pareigūnų 2011 metais galimai vykdytus neteisėtus veiksmus.

Pritaręs 2011 metų Valstybės saugumo departamento ataskaitai, (pasinaudoję šia nuoroda, galite atsisiųsti NSGK sprendimą) Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Departamentui pasiūlė pateikti informaciją apie poreikius, būtinus VSD keliamoms užduotims vykdyti. Taip pat pasiūlyta teikti išsamesnę informaciją visuomenei apie institucijos veiklą ir iki 2012 metų gegužės 1 dienos pateikti Komitetui viešą informaciją apie VSD tikslus, uždavinius ir svarbiausius veiklos rezultatus. NSGK nurodė Departamentui pateikti informaciją Valstybės gynimo tarybai (VGT) dėl nustatytos žvalgybos informacijos poreikių ir prioritetų įgyvendinimo problemų bei informuoti VGT apie VSD strategijos įgyvendinimą.