Valstybės saugumo departamentas, siekiant nustatyti, ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) yra laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, atliko patikrinimą.

Patikrinimo metu buvo įvertintas bendros įslaptintos informacijos apsaugos organizavimas, fizinės apsaugos būklė, personalo patikimumas, automatizuotų duomenų apdorojimo sistemoms ir tinklams taikomos apsaugos priemonės ir procedūros.

Atlikus patikrinimą nenustatyta, kad FNTT būtų prarasti įslaptinti dokumentai. Taip pat buvo padaryta bendra išvada, kad FNTT įslaptintos informacijos apsaugos organizavimas bei atskirose įslaptintos informacijos apsaugos srityse taikomos apsaugos priemonės ir procedūros iš dalies atitinka Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytus reikalavimus. Apie tyrimo metu nustatytus trūkumus informuoti VRM ir FNTT vadovai, kurie įpareigoti nurodytus trūkumus pašalinti.